Γενικοί Όροι Ενοικίασης

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Για τις κατηγορίες A, B, J, V2 ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια και για όλες τις άλλες κατηγορίες 25 χρόνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από την Hertz για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης (για μη προπληρωμένες κρατήσεις).

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Για ενοικιάσεις στην Ελλάδα, κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική κάρτα του οδηγού το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 14 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου. Αναλυτικότερα:
  • A, B, J, V2:  € 350
  • D, F, H, K, L, P, W, M V3, V4:  € 500
  • E, EM, EE, N, NM, R, T, U, Y:  € 750
  • V, G, YL, 1, 5, 8, 9:  € 1,250
  • YP, 3, 9L:  € 3,000
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την Hertz οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Και οι 2 καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της Hertz με την Ασφαλιστική της εταιρεία.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW - SCDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στην ελάχιστη χρέωση των €650 για τις κατηγορίες A, B, J, V2, €800 για τις κατηγορίες D, F, H, K, L, M, Q, P, R, T, W, €1,000 για τις κατηγορίες, E, EM, EE, N, NM, I, U, V, Y, YL, 1, 5, 8, V3, V4, 1,300€ για την κατηγορία 9 και 3,000€ για τις κατηγορίες 3, 9L & YP, καταβάλλοντας τα ποσά των €12€, 15€, 23€, 44€ και 80€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης. Δεν καλύπτονται ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινητού, στους τροχούς και στα λάστιχα.

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του ακόμη περισσότερο (SCDW) στην ελάχιστη χρέωση των €90 για τις κατηγορίες A,B,J,V2, €175 για τις κατηγορίες D, F, H, K,L, M, P, R, T, W, €275 για τις κατηγορίες E, EM, EE, I, N, NM, U, V, Y, YL, 1, 5, 8, V3, V4, €300 για την κατηγορία 9 και €750 για τις κατηγορίες 3, 9L & YP, καταβάλλοντας επιπλέον €7, €9, €15, €29 και €50 αντιστοίχως ανά ημέρα ενοικίασης

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για ολική κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου της Hertz στα 650 € για τις κατηγορίες A, B, J, V2, 800 € για τις κατηγορίες D, F, H, K, L, M, P, R, T, W, στα 1,000 €, για τις κατηγορίες E, EM, EE, I, N, NM, U, V, Y, YL, 1, 5, 8, V3, V4,  στα 1,300 € για την κατηγορία 9 και στα 3,000€ για τις κατηγορίες 3, 9L & YP, καταβάλλοντας τα ποσά των 6€, 9 €, 12 €, 18 € και 40 € αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.
SUPER COVER (SC): Ο ενοικιαστής μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από την συμμετοχή του σε περίπτωση κλοπής ή ατυχήματος του μισθωμένου οχήματος καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 2€ για τις κατηγορίες A, B, J, 3€ για τις κατηγορίες D,F, H, K,L, M,P, R, T, W, 4€ για τις κατηγορίες E,EM,I, N ,ΝΜ, U, V,Y, YL,1,5, 8,EE, ZE, 6€ για την κατηγορία 9 και 15€ για τις κατηγορίες 3,YP,9L και εφόσον προηγουμένως έχει αποδεχθεί την χρέωση για τις καλυψεις CDW, SCDW και την ασφάλεια κλοπής TP ή η κράτηση του τις περιλαμβάνει. Καμία κάλυψη (CDW, SCDW, SC) δεν καλύπτει ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινητού, στους τροχούς και στα λάστιχα.

ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ (ΡΑC): Προσφέρεται έναντι 6€ την ημέρα και καλύπτει: Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, Ολικής/Μερικής ανικανότητας έως 50.000€ και για νοσήλια 1500€.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Ο οδηγός χρεώνεται €14 σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Ημερήσια χρέωση €5 για κάθε επιπλέον οδηγό.

ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας είναι 6% εκτός από το αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», στο οποίο η χρέωση είναι 13%. Τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου, προ φόρων και χρεώσεων καυσίμων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ: Για ενοικιάσεις διάρκειας 3 ημερών και άνω ο πελάτης πρέπει να προπληρώσει το κόστος της ποσότητας της βενζίνης που βρίσκεται στο ντεπόζιτο του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου κατά την παραλαβή αυτού. Κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου και μόνο τότε, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει να του επιστραφεί η αξία της βενζίνης η οποία περιέχεται στο αυτοκίνητο κατά την στιγμή εκείνη. Εφόσον αυτή είναι λιγότερη από εκείνη που προπληρώθηκε τότε θα χρεωθεί και την υπηρεσία “Xρέωσης Eξυπηρέτησης Kαυσίμων”.

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: €16.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €4 ημερησίως.

ΠΛΟΗΓΟΣ – GPS: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 8€ ημερησίως.

ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €6 ημερησίως.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €3 ημερησίως.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Κάθε παραλαβή/ παράδοση εκτός των σταθμών Hertz χρεώνεται 14€ εντός πόλεως. Εκτός πόλεως, η χρέωση θα είναι επιπλέον 0.60€/km για τις κατηγορίες A, B, J €1.20/km για την κατηγορία 9 , €1.80/km για τις κατηγορίες 3, 9L, YP και 0,90/km για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας, 23€.

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΜΙΣΘΩΣΤΕ ΕΔΩ-ΑΦΗΣΤΕ ΕΚΕΙ»: Προσφέρεται μεταξύ των σταθμών της Hertz μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης και με ειδική χρέωση σε συνεννόηση με τη Hertz.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Hertz.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Hertz. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Interamerican (24ώρη εξυπηρέτηση) 210 626 4646 / 210 94 61 044. 

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α και σε ορισμένους σταθμούς χρεώνεται και δημοτικός φόρος 0.5% επί της τιμής της ενοικίασης.
Για να μαθαίνεις πριν απ'όλους τις τελευταίες προσφορές, τις εκπτώσεις και τα νέα μας προγράμματα.
Μάθετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας!
Προέκυψε σφάλμα.